Kartorna på http://gokartor.se/ och Stefans OL-sida är fria att använda för individer och grupper.

För klubbar och organisationer som vill använda det för att planera framtida kartprojekt, bygga vidare på dem eller använda dem för exempelvis Hitta Ut, Naturpasset eller liknande - kontakta mig på info@gokartor.se för att prata om hur man lämpligast gör det och licensavgifter för det beroende på sammarbetsformer.

För företag, myndigheter eller liknande som vill använda kartan - samma sak här - kontakta mig för att diskutera lämplighet och licensmodeller.

Om karta återges digitalt eller tryckt format skall alltid information om ursprung vara med, inklusive licensmodellen.